ZA MUNDUREM DERMA SZNUREM
I KONFERENCJA DERMATOLOGICZNA

PT. JAK NOWOCZEŚNIE LECZYĆ AZS

30/09 - 01/10/2022

Zarejestruj się


PROGRAM KONFERENCJI

PRZYJAZD UCZESTNIKÓW I LUNCH

12:15 - 13:00

Otwarcie konferencji i przywitanie gości

13:00 - 13:20

Prof. Irena Walecka, Prof. Witold Owczarek

SESJA I – NOWE SPOJRZENIE, NOWE WYZWANIA

13:20 - 14:40

Prof. Irena Walecka, Prof. Witold Owczarek

Moderowanie

Nowości w patogenezie atopowego zapalenia skóry

13:20 - 13:40

Prof. Witold Owczarek

Czy badanie histopatologiczne jest potrzebne w diagnostyce AZS?

13:40 - 14:00

Dr hab. Joanna Czuwara

Seksualność ludzi z chorobami skóry

14:00 - 14:30

Prof. Zbigniew Lew Starowicz

Q & A

14:30 - 14:40

SESJA II – POZNAJMY RÓŻNICE

14:40 - 16:10

Prof. Irena Walecka, Prof. Dorota Krasowska

Moderowanie

Rzeczywiste potrzeby pacjentów na bazie projektu Advance CQP

14:40 - 15:00

Prof. Magdalena Trzeciak

Atopowe zapalenie o początku w wieku dorosłym - wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne

15:00 - 15:20

Prof. Joanna Narbutt

Atopowe zapalenie skóry u dzieci

15:20 - 15:40

Prof. Aleksandra Lesiak

Rola diety w atopowym zapaleniu skóry

15:40 - 16:00

Prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Q & A

16:00 - 16:10

SESJA III – TERAPIA W OPINII EKSPERTÓW

16:10 - 17:40

Prof. Irena Walecka, Prof. Roman Nowicki

Moderowanie

Immunoterapia swoista w terapii atopowego zapalenia skóry

16:10 - 16:30

Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

Najnowsze wytyczne leczenia atopowego zapalenia skóry

16:30 - 16:50

Prof. Jacek Szepietowski

Rola inhibitorów JAK w terapii atopowego zapalenia

16:50 - 17:10

Prof. Irena Walecka

Czy wprowadzenie inhibitorów JAK zmieniło podejście do terapii chorób reumatologicznych?

17:10 - 17:30

Prof. Brygida Kwiatkowska

Q & A

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 18:00

SESJA SPONSORA GŁÓWNEGO

18:00 - 19:00

Prof. Witold Owczarek, Prof. Jacek Szepietowski

Moderowanie

Zaangażowanie AbbVie w rozwój polskiej i światowej dermatologii

18:00 - 18:15

Aleksander Kwieciński

Prezes Zarządu AbbVie Poland

RINVOQ Atopic Dermatitis at EUROPE

18:15 - 18:30

Nour Elsawah

Commercial Director Europe

Jaki JAK inhibitor wśród inhibitorów JAK

18:30 - 18:50

Prof. Adam Reich

Q & A

18:50 - 19:00

Podsumowanie

19:00 - 19:10

Prof. Irena Walecka, Prof. Witold Owczarek

Kolacja

20:30 - 00:00

WARSZTATY

09:00 - 13:10

WARSZTAT I - Metody oceny nasilenia przebiegu atopowego zapalenie skóry

09:00 - 10:30

Dr n. med. Klaudia Dopytalska

Dr n. med. Piotr Ciechanowicz

Przerwa kawowa

10:30 - 10:35

WARSZTAT II - Wykorzystanie programu lekowego B.124 oraz ratunkowego dostępu do terapii lekowej w terapii chorych na atopowe zapalenie skóry

10:35 - 12:05

Dr n. med. Piotr Ciechanowicz

Dr n. med. Tomasz Rostalski

Przerwa kawowa

12:05 - 12:10

WARSZTAT III - Atopowe zapalenie skóry – moje przypadki z praktyki klinicznej

12:10 - 13:10

Dr n. med. Elwira Paluchowska

Dr n. med. Agnieszka Terlikowska-Brzósko

Zakończenie i podsumowanie konferencji

13:10 - 13:25

Prof. Irena Walecka

Prof. Witold Owczarek

Lunch

13:25 - 14:25